Giải pháp ESM

Giải pháp nền tảng số
Giải pháp nền tảng số

Giải pháp nền tảng số

Ecommerce System
POS System
Loyalty app
Social Management System
Auto Marketing System
KAS (Hệ thống quản trị doanh nghiệp)
Sáng tạo nội dung
Sáng tạo nội dung

Sáng tạo nội dung

Chiến lược nội dung cho Fanpage.
Xây dựng, quản trị truyền thông đa kênh (Instagram, Tik tok, Fanpage)
Xây dựng nội dung Website
PR Article
Nhận diện thương hiệu cơ bản
Nhận diện thương hiệu cơ bản

Nhận diện thương hiệu cơ bản

Thiết kế
Thiết kế landing page
Truyền thông Offline
Truyền thông Offline

Truyền thông Offline

Tổ chức sự kiện
Tiếp thị 4.0
Tiếp thị 4.0

Tiếp thị 4.0

Giải pháp truyền thông trên Google Ads
Quảng cáo trên Facebook
Booking
Production House
Production House

Production House

Định hướng nội dung/ hình ảnh
Sản xuất
Sáng tạo nội dung trên nền tảng Tik Tok
Sáng tạo nội dung trên nền tảng Tik Tok

Sáng tạo nội dung trên nền tảng Tik Tok

Xây dựng kênh Tik Tok
Tik Tok Selling Manager
Branding
Branding

Branding

Tư vấn định vị thương hiệu
Tư vấn truyền thông thương hiệu
Chiến lược Marketing

dsc04587_thiet.jpg (2.67 MB)